Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

  Witamy na oficjalnej stronie internetowej
  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

  Na naszej stronie internetowej publikowane są ogłoszenia o przetargach oraz innych trybach zamówień zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych.


  !!! UWAGA !!!

  1. W związku z przyjęciem  przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  RODO – czyli zmiany w przepisach dotyczących danych osobowych przedstawiamy informację o sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowcych dostępną pod adresem Informacja RODO
  2. Zgodnie z nowelizacją ustawy PZP z dn. 25-05-2006r. i koniecznością publikacji SIWZ na własnej stronie internetowej prosimy o śledzenie zmian na stronie do dnia rostrzygnięcia danego postępowania ze względu na publikowane poprawki oraz pytania i odpowiedzi interpretujące zapisy SIWZ
  O nas

  O nas

  Podstawowe informacje o Przedsiębiorstwie
  Działalność ciepłownicza

  Działalność ciepłownicza

  Funkcjonowanie systemu ciepłowniczego
  Operator OSD

  Operator OSD

  Usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej
  Przetargi

  Przetargi

  Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe
  Open Nexus

  Open Nexus

  Platforma zakupowa
  E-faktura

  E-faktura

  Elektroniczne przekazywanie faktur
  Dokumenty

  Dokumenty

  Przydatne dokumenty
  Galeria

  Galeria

  Galeria PEC w Końskich
  GoogleMaps

  GoogleMaps

  Rozmieszczenie obiektów na terenie miasta

  Pogotowie ciepłownicze

  tel. 41 375-45-10

  Aktualności

  Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych MiG Końskie

  OGŁOSZENIE

  Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki
  o nr ewidencyjnym 1247

   

   
   PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na wybudowanie przyłącza 0,4 kV od Stacji 15/0,4 kV „Końskie Strefa”  zlokalizowanej

  przy skrzyżowaniu  ul. Kuźniczej i Przemysłowej do planowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP dwudzielnego zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej

  - działka 1247(wg załączonego szkicu sytuacyjnego).

                              Szczegóły (łącznie z plikami do pobrania) zamieszczone są na platformie zakupowej OPEN NEXUS. Link tutaj

   

  Budowa przyłącza

  OGŁOSZENIE

  Budowa przyłącza na Terenach Przemysłowych Miasta i Gminy Końskie do działki
  o nr ewidencyjnym 1247

   

  I. Opis zadania:
  1. PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na wybudowanie przyłącza 0,4 kV od Stacji 15/0,4 kV „Końskie Strefa” zlokalizowanej przy skrzyżowaniu ul. Kuźniczej
  i Przemysłowej do planowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP dwudzielnego zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej - działka 1247(wg załączonego szkicu sytuacyjnego).

   

   

  Demontaż wyłącznika w polu sprzęgła 110 kV

  OGŁOSZENIE

   

  PEC w Końskich Sp. z o.o. prosi o przedstawienie oferty cenowej na realizację usługi demontażu wyłącznika w polu sprzęgła 110 kV i wymianę istniejących odłączników I i II sekcji w polu sprzęgła RG 110 kV zgodnie z załączoną dokumentacją projektową wykonawczą. Szczegóły zamieszczone są na platformie zakupowej OPEN NEXUS.   Link tutaj.

  Oferty prosimy zgłaszać wyłącznie poprzez w/w platformę zakupową.
  W  pliku skompresowanym "zip" do pobrania ze strony postępowania znajduje się opis, rysunki techniczne dla branży elektrycznej oraz budowlanej, a także przedmiar robót na realizację w/w zadania. W ofercie prosimy podać ceny netto i brutto za cały zakres.

  Termin końcowy składania ofert 21-01-2019r. do godz. 13.00.

  Wybór oferty na dostawę miału węglowego

  OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich podaje informację o dokonaniu wyboru oferty na dostawę miału węglowego:

   

  Informujemy,że PEC w Końskich zakończył postępowanie wyboru oferty na realizację zadania pod nazwą " Zakup miału węglowego".  Do realizacji dostawy wybrana została firma:

  Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak, Kletnia ul.Dworcowa 2, 97-545 Gomulice

  Oferta w/w firmy na dostawę miału węglowego w ilości 2000 Mg wynosi brutto 932 340,00zł.

   

  W dniu 20-12-2018 została zawarta wiążąca umowa pomiędzy wybranym wykonawcą a PEC w Końskich Sp. z o.o. 

       

  Opracowanie wstepnego projektu instalacji odsiarczania spalin

  OGŁOSZENIE

                        PEC w Końskich Spółka z o.o. ,Ciepłownia w Końskich ul. Odlewnicza 5 zaprasza do przedstawienia ofert na opracowanie projektu :


  Dostosowanie instalacji oczyszczania spalin z kotłów WR-15 i WLM-25 (łączna moc w paliwie 45,59 MW) do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy dotyczącej średnich źródeł spalania (MCP) nr 2015/2193.


  Planowany zakres pracy Ciepłowni : 5 – 20 MW


  Obecnie zainstalowane urządzenia do odpylania spalin:
  -odpylacz cyklonowy CE-4x710/1,8/04 ( 2 szt.)
  -odpylacz cyklonowy CE6x900/1,8/0,4 (1 szt.)
  -odpylacz filtracyjny ZPM-180 (3 szt.)
  -odpylacz przelotowy 6x5/250 (1 szt.) ,dla kotła WR-15
  -odpylacze przelotowe (2 szt.) ,dla WLM-25

  Obecnie zainstalowane urządzenia odpylające spełniają przyszłe wymogi Dyrektywy MCP w zakresie emisji pyłów I NOx. Nie spełniają wymogów w zakresie emisji SO2 .
  W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem dotyczącym odsiarczania spalin z naszej instalacji w celu obniżenia emisji dwutlenku siarki (SO2) - poniżej 400 mg/m3.
  Prosimy również o krótki opis proponowanej technologii , jej koszt oraz termin wykonania od projektu do uruchomia.

  Termin udzielania odpowiedzi w powyższym temacie:  31.12.2018 do godz.14.00

  Forma udzielania odpowiedzi : Tylko w formie elektronicznej jako załącznik do formularza  postępowania na platformie zakupowej OPEN NEXUS.

  Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

  Telefon Biuro: 41 375-47-00

  Telefon Ciepłownia: 41 375-46-90

  E-mail: zec.konskie@pro.onet.pl

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.