Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

  Witamy na oficjalnej stronie internetowej
  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

  Na naszej stronie internetowej publikowane są ogłoszenia o przetargach oraz innych trybach zamówień zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych.  !!! UWAGA !!!

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. informuje, że z powodu zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19
  od 13.03.2020 wstrzymuje się przyjmowanie interesantów w siedzibie Spółki do odwołania.
  Obsługa klientów i kontakt z pracownikami Spółki możliwy jest jedynie drogą telefoniczną i elektroniczną.
  !!! UWAGA !!!

  1. W związku z przyjęciem  przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  RODO – czyli zmiany w przepisach dotyczących danych osobowych przedstawiamy informację o sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowcych dostępną pod adresem Informacja RODO
  2. Zgodnie z nowelizacją ustawy PZP z dn. 25-05-2006r. i koniecznością publikacji SIWZ na własnej stronie internetowej prosimy o śledzenie zmian na stronie do dnia rostrzygnięcia danego postępowania ze względu na publikowane poprawki oraz pytania i odpowiedzi interpretujące zapisy SIWZ
  O nas

  O nas

  Podstawowe informacje o Przedsiębiorstwie
  Działalność ciepłownicza

  Działalność ciepłownicza

  Funkcjonowanie systemu ciepłowniczego
  Operator OSD

  Operator OSD

  Usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej
  Przetargi

  Przetargi

  Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe
  Open Nexus

  Open Nexus

  Platforma zakupowa
  E-faktura

  E-faktura

  Elektroniczne przekazywanie faktur
  Dokumenty

  Dokumenty

  Przydatne dokumenty
  Galeria

  Galeria

  Galeria PEC w Końskich
  GoogleMaps

  GoogleMaps

  Rozmieszczenie obiektów na terenie miasta

  Pogotowie ciepłownicze

  tel. 41 375-45-10

  Aktualności

  Zakończenie sezonu grzewczego 2019/2020

  Ogłoszenie

   

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich sp. z o.o. informuje, że z dniem 18.05.2020r. nastąpi zakończenie sezonu grzewczego 2019/2020.

   

   

   

  Pytania i odpowiedzi do postepowania: Budowa przyłącza ciepłowniczego przy ulicy Partyzantów 9 , nr sprawy 01/PEC/2020

   

  Pytanie nr 1
  W związku z zainteresowaniem powyższym przetargiem zwracam się z prośbą o wyjaśnienie zakresu ciepłociągu do realizacji. W załączonej dokumentacji technicznej jest błąd i niezgodność pomiędzy mapą a schematem montażowym. Na mapie jest inny przebieg ciepłociągu niż na schemacie montażowym. Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.
  Proszę również o informację, co oznaczają zaznaczone na żółto elementy w zestawieniu materiałów.

  Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1) w p. 1 jest podane miejsce przyłączenia przyłącza cieplnego do sieci cieplnej tj. „Istniejący rurociąg 2 x DN80 w kanale cieplnym wykonanym z łupin żelbetowych z płytą denną, włazem żeliwnym o rzędnych wysokościowych 247,42 wraz z zaprojektowaną komorą włączeniową na działce o nr. ewidencyjnym 5182/7”. W p. 2 jest podane miejsce zakończenia przyłącza cieplnego tj. „Wybudowany rurociąg przyłącza z rur preizolowanych 2 x DN 65/140 ułożony na działce o nr. ewid. 5192/2 w odległości 2,5m od granicy z działką o nr. ewid. 5182/7”.
  Na rys. nr.1 „Projekt zagospodarowania trasy przyłącza” w oznaczeniach jest podany rurociąg 2 x DN80/160, 2 x DN 65/140 – projektowane przyłącze ciepłownicze po nowej trasie. Następnie jest podane oznaczenie c 133/106 30.08.2016 – projektowane przyłącze ciepłownicze rury preizolowane 2 x DN 80/160.
  Przyłącze ciepłownicze należy wykonać po trasie przedstawionej na rys. nr.1. „Projekt zagospodarowania trasy przyłącza” tj. od miejsca przyłączenia i zakończenia jw.
  Pozostała część przyłącza ciepłowniczego 2 x DN 65/140 od miejsca zakończenia do wymiennikowni ciepła w budynku przy ul. Partyzantów 9 jest poza opracowaniem i będzie wykonana przez innego Wykonawcę.
  Reasumując mapa i schemat montażowy są zgodne.
  Zaznaczone na żółto elementy w wykazie podstawowych materiałów i armatury były uzupełniane i obowiązują.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Przetarg nieograniczony na budowę przyłącza ciepłowniczego

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu postępowania   przetargowego pod nazwą:  Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku użyteczności publicznej przy ul. Partyzantów 9 w Końskich .

  Numer sprawy :  01/PEC/2020

  Postępowanie prowadzone jest na zasadzie wyboru oferty, spośród ofert złożonych na podstawie ogłoszonego przetargu na platformie zakupowej

  OPEN NEXUS (link tutaj).  Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2020 o godz. 12.00.  Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach podanych poniżej:

  1. Dokumenty przetargowe do pobrania (plik skompresowany zip)  tutaj: SIWZ i załączniki

  2. Dokumentacja techniczna do pobrania (plik skompresowany zip) tutaj: Dokumentacja techniczna

   

  Pytania i odpowiedzi dotyczące niniejszego postępowania można zobaczyć  (tutaj) - plik txt 

  Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Spółka z o.o. ogłasza dwuetapowy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz PEC w Końskich. Po wpłynięciu ofert, w przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ważne oferty – przeprowadzony zostanie przetarg ustny (II etap) w zakresie wysokości czynszu dzierżawnego ograniczony  do oferentów, których oferty zostały złożone pisemnie w celu wyłonienia Dzierżawcy z najkorzystniejszą ofertą. Termin składania ofert : 20.04.2020

  Szczegóły przetargu zawiera dokument Ogłoszenie-przetarg.pdf  (pobierz)

  Załącznikami do w/w ogłoszenia są:

  1. Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Alicję Nowakowska z dnia 07 kwietnia 2020 r. co do wartości czynszu dzierżawnego na rynku koneckim. (pobierz plik)
  2. Dokumentacja fotograficzna (pobierz plik)
  3. Mapa obrazująca przedmiot dzierżawy (pobierz plik)

  Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Spółka z o.o. ogłasza dwuetapowy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz PEC w Końskich. Po wpłynięciu ofert, w przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ważne oferty – przeprowadzony zostanie przetarg ustny (II etap) w zakresie wysokości czynszu dzierżawnego ograniczony  do oferentów, których oferty zostały złożone pisemnie w celu wyłonienia Dzierżawcy z najkorzystniejszą ofertą.

  Termin składania ofert: 20.04.2020

  Szczegóły przetargu zawiera dokument Ogłoszenie-przetarg.pdf  (pobierz)

  Załącznikami do w/w ogłoszenia są:

  1. Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Alicję Nowakowska z dnia 07 kwietnia 2020 r. co do wartości czynszu dzierżawnego na rynku koneckim. (pobierz plik)
  2. Dokumentacja fotograficzna (pobierz plik)
  3. Mapa obrazująca przedmiot dzierżawy (pobierz plik)

  Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

  Telefon Biuro: 41 375-47-00

  Telefon Ciepłownia: 41 375-46-90

  E-mail: zec.konskie@pro.onet.pl

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.