Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

  Witamy na oficjalnej stronie internetowej
  Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

  Na naszej stronie internetowej publikowane są ogłoszenia o przetargach oraz innych trybach zamówień zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych.


  !!! UWAGA !!!

  1. W związku z przyjęciem  przez Parlament Europejski i Radę (UE) rozporządzenia nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  RODO – czyli zmiany w przepisach dotyczących danych osobowych przedstawiamy informację o sposobach i zakresie przetwarzania danych osobowcych dostępną pod adresem Informacja RODO
  2. Zgodnie z nowelizacją ustawy PZP z dn. 25-05-2006r. i koniecznością publikacji SIWZ na własnej stronie internetowej prosimy o śledzenie zmian na stronie do dnia rostrzygnięcia danego postępowania ze względu na publikowane poprawki oraz pytania i odpowiedzi interpretujące zapisy SIWZ
  O nas

  O nas

  Podstawowe informacje o Przedsiębiorstwie
  Działalność ciepłownicza

  Działalność ciepłownicza

  Funkcjonowanie systemu ciepłowniczego
  Operator OSD

  Operator OSD

  Usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej
  Przetargi

  Przetargi

  Aktualnie prowadzone postępowania przetargowe
  Open Nexus

  Open Nexus

  Platforma zakupowa
  E-faktura

  E-faktura

  Elektroniczne przekazywanie faktur
  Dokumenty

  Dokumenty

  Przydatne dokumenty
  Galeria

  Galeria

  Galeria PEC w Końskich
  GoogleMaps

  GoogleMaps

  Rozmieszczenie obiektów na terenie miasta

  Pogotowie ciepłownicze

  tel. 41 375-45-10

  Aktualności

  Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia

  OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich informuje o otwarciu postępowania pod nazwą: 

  "Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej"

  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kablowej 0,4 kV oraz ZKP zasilanego z „Rozdzielni Zmiękczalnia”.  Lokalizacja ZKP  w granicy działki o nr geodezyjnym 957/114 w linii ogrodzenia betonowego terenu PEC w Końskich Sp. z o.o. wzdłuż ulicy Odlewniczej. Szczegółowy zakres prac zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

   

   

   Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem formularzy wygenerowanych w Platformie Zakupowej Open Nexus.  Oferty nadesłane pocztą papierową nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie szczegóły aukcji  elektronicznej oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie platformy. Link do strony :  https://platformazakupowa.pl/transakcja/268260

   

  Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia

  OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich informuje o otwarciu postępowania pod nazwą: 

  "Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej"

  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kablowej 0,4 kV oraz ZKP zasilanego z „Rozdzielni Zmiękczalnia”.  Lokalizacja ZKP  w granicy działki o nr geodezyjnym 957/114 w linii ogrodzenia betonowego terenu PEC w Końskich Sp. z o.o. wzdłuż ulicy Odlewniczej. Szczegółowy zakres prac zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

   

   

   Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem formularzy wygenerowanych w Platformie Zakupowej Open Nexus.  Oferty nadesłane pocztą papierową nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie szczegóły aukcji  elektronicznej oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie platformy. Link do strony :  https://platformazakupowa.pl/transakcja/268260

   

  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu: Zakup kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. podaję informację o wyborze oferty  w  postępowaniu przetargowym na zadanie pod nazwą:

   „Zakup kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych ".

  Link do pliku tekstowego: tutaj

  Informacja o wyborze oferty w postępowaniu: Zakup kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych

   Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. podaję informację o wyborze oferty  w  postępowaniu przetargowym na zadanie pod nazwą:

   „Zakup kompaktowych wymiennikowych węzłów cieplnych ".

  Link do pliku tekstowego: tutaj

  Pytania i odpowiedzi dot. aktualnego postępowania przetargowego

   Zakup kompaktowych węzłów cieplnych

                                                                                                                       Pytania i odpowiedzi dotyczące postepowania : 

                                                                                                                         link do pobrania pliku tekstowego tutaj

  Kontakt

  W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

  Telefon Biuro: 41 375-47-00

  Telefon Ciepłownia: 41 375-46-90

  E-mail: zec.konskie@pro.onet.pl

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.