Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

Serwis Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.

REKLAMACJE

Reklamacje podmiotów powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres:

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.
26 – 200 Końskie
ul. Armii Krajowej 5


Skierowanie przez podmiot reklamacji do PEC w Końskich powinno zawierać w szczególności:
a) dane adresowe podmiotu;
b) datę zaistnienia oraz opis i przyczynę okoliczności stanowiących podstawę reklamacji wraz z uzasadnieniem;
c) zgłaszane żądanie;
d) dokumenty uzasadniające żądanie.

PEC w Końskich rozstrzyga zgłoszoną reklamację w terminie nie dłuższymniż 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacji. Rozstrzygnięcie reklamacji w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem jest przesyłane listem poleconym.

Jeżeli rozstrzygnięcie reklamacji przez PEC w Końskich nie jest satysfakcjonujące dla podmiotu zgłaszającego, to podmiot ten ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia, wystąpić pisemnie do PEC w Końskich  z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie reklamacji.

Wniosek powinien zawierać:
a) zakres nieuwzględnionego przez PEC w Końskich  żądania;
b) dane przedstawicieli podmiotu upoważnionych do prowadzenia negocjacji.

Wniosek o ponowne rozstrzygnięcie reklamacji powinien być przekazany na adres PEC w Końskich .PEC w Końskich  rozstrzyga wniosek o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie nieprzekraczającym 60 dni od daty jego otrzymania. PEC w Końskich rozpatruje przedmiotowy wniosek po przeprowadzeniu negocjacji z upoważnionymi przedstawicielami podmiotu zgłaszającego reklamację i może ją uwzględnić w całości lub w części lub podtrzymać swoje wcześniejsze stanowisko. PEC w Końskich przesyła rozstrzygnięcie wniosku w formie pisemnej, listem poleconym. Jeżeli reklamacje prowadzące do sporu pomiędzy PEC w Końskich, a podmiotem zgłaszającym żądanie nie zostaną uwzględnione w trakcie opisanego powyżej postępowania reklamacyjnego, Strony sporu mogą zgłosić spór do rozstrzygnięcia przez sąd, zgodnie z zapisami zawartymi w stosownej umowie wiążącej PEC w Końskich i podmiot składający reklamację.

Skierowanie sprawy do rozstrzygnięcia musi być poprzedzone procedurą reklamacyjną zgodnie z powyższymi postanowieniami.