Przetargi

  Prowadzone postępowania przetargowe

   

   

   

  OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich informuje o otwarciu postępowania pod nazwą: 

  "Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej"

  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kablowej 0,4 kV oraz ZKP zasilanego z „Rozdzielni Zmiękczalnia”.  Lokalizacja ZKP  w granicy działki o nr geodezyjnym 957/114 w linii ogrodzenia betonowego terenu PEC w Końskich Sp. z o.o. wzdłuż ulicy Odlewniczej. Szczegółowy zakres prac zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

   

   

   Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem formularzy wygenerowanych w Platformie Zakupowej Open Nexus.  Oferty nadesłane pocztą papierową nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie szczegóły aukcji  elektronicznej oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie platformy. Link do strony :  https://platformazakupowa.pl/transakcja/268260

   

                                                                                            Pytania i odpowiedzi dotyczące postepowania : 

                                                                "Zakup kompaktowych wymiennikowych węzłów  cieplnych"

    link do pobrania pliku tekstowego tutaj

   

  INFORMACJA
  o wyborze oferty

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. jako Zamawiający informuje, że w wyniku postępowania
  o udzielenie zamówienia na zadanie pod nazwą „Budowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych
  do projektowanych budynków handlowo-usługowych przy ulicy Lipowej w Końskich” znak 2/PEC/2019 do wykonania
  w/w zadania Komisja przetargowa wybrała jednogłośnie ofertę nr 1 z firmy Zakład Usług Ciepłowniczych „TERMIX” Sp. z o.o.
  z Radomia, ul. 11-go Listopada 65.


  Jednocześnie informujemy, że do godz. 12.00 w dniu 16.07.2019 wpłynęły dwie niżej wymienione oferty:


   1. Zakład Usług Ciepłowniczych „TERMIX” ul. 11-go Listopada 65, 26-600 Radom
  2. Celsium serwis Sp. z o.o. , ul. 11-go Listopada 7,  26-110 Skarżysko Kamienna 

  Cena zaoferowana przez firmę TERMIX wynosi: 611 506,80 zł brutto

  Informujemy ponadto, że umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana po dniu 29.07.2019 r.

   OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich informuje o rozpoczęciu postępowania na zasadzie wyboru ofert na realizację zadania pod

  nazwą: "Budowa odcinka sieci ciepłowniczej oraz dwóch przyłączy ciepłowniczych do projektowanych budynków handlowo-usługowych z lokalizacją 

  przy ulicy Lipowej w Końskich".

  Termin realizacji zadania do 15.11.2019.

  Termin składania ofert do 16.07.2019 do godz.12.00.

  Termin otwarcia ofert - 16.07.2019 godz. 12.05.

  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami do pobrania z naszej strony (plik skompresowany zip). Link tutaj- pobierz.

  Dokumentacja techniczna z załącznikami do pobrania z naszej strony ( plik skompresowany zip). Link tutaj- pobierz.

  W postępowaniu można również uczestniczyć poprzez platformę zakupową OPEN NEXUS. Link do postępowania tutaj- przejdź do strony.

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.