Wskaźnik czasu trwania przerw

  w dostarczaniu energii elektrycznej

  Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PEC w Końskich przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2020 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

  Wskaźnik czasu trwania przerw 2020

  Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PEC w Końskich przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2019 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

  Wskaźnik czasu trwania przerw 2019

  Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PEC w Końskich przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2018 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

  Wskaźnik czasu trwania przerw 2018

  Zgodnie §41 ust.3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku Nr 93 poz. 623 z późniejszymi zmianami), PEC w Końskich przedstawia wartości wskaźników SAIDI, SAIFI, MAIFI za 2017 rok dotyczących czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej.

  Wskaźnik czasu trwania przerw 2017

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.