Struktura paliw

  Informacje dla Odbiorców

  Informacje dla Odbiorców o strukturze paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej sprzedawanej przez PEC w Końskich sp. z o.o. na podstawie danych opublikowanych przez PGE Obrót S.A. za poszczególne lata zgodnie z §37.1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dn. 4 maja 2007.

  Rok 2021

  Rok 2020

  Rok 2019

  Rok 2018

  Rok 2017

  Rok 2016

  Rok 2015

  Rok 2014

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.