Informacja o OSDn

  Aktualne komunikaty

  Informacja o sprzedawcy zobowiązanym

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. jako OSDn, informuje, że na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego, decyzją Prezesa URE znak DZO.WKP.492.30.153.2018.JJ z dnia 26.10.2018 sprzedawcą zobowiązanym z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowieul. 8-go Marca 635-959 Rzeszów.

  PEC w Końskich Sp. z o.o.
  informuje również ,że na w/w obszarze zgodnie z aktualną decyzją Prezesa URE znak DZO.WKP.492.2.161.2019.Ału z dnia 18.10.2019 sprzedawcą zobowiązanym z urzędu na okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020r.  zostało wyznaczone przedsiebiorstwo energetyczne Enea S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul.Górecka 1, 60-301 Poznań. 

  Decyzja Prezesa URE na rok 2018

  Decyzja Prezesa URE na rok 2019

  Decyzja Prezesa URE na rok 2020

  Decyzja Prezesa URE na rok 2021

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.