Operator OSD

  Usługi dystrybucyjne oraz sprzedaż energii elektrycznej

  Opis działalności OSD

  PEC jako dostawca usług dystrybucyjnych oraz sprzedawca energii elektrycznej

  Wnioski i procedury przyłączeniowe

  do sieci elektroenergetycznej Odbiorców i Mikroinstalacji

  Informacje o OSDn

  Aktualne komunikaty

  IRiESD

  Instrukcja Rucju i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PEC w Końskich

  Taryfy

  Taryfa w zakresie obrotu i dystrybucji

  Wskaźnik czasu trwania przerw

  Wskaźniki dotyczące czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej

  Zmiana Sprzedawcy Energii Elektrycznej

  Procedura zmiany sprzedawcy dla Odbiorców energii elektrycznej

  Generalna Umowa Dystrybucji

  Generalna Umowa Dystrybucji PEC w Końskich

  Struktura paliw

  Informacje dla Odbiorców

  Umowa Dystrybucyjna

  Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

  Reklamacje

  Reklamacje podmiotów
  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.