O Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Końskich

  Podstawowe informacje

  Podstawowe informacje

  Zakład został powołany dnia 1 stycznia 1992 roku Uchwałą Nr XVI/119/91 Rady Miejskiej w Końskich. Podstawową statutową działalnością gospodarczą jest wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła na terenie miasta Końskie. Drugą działalnością jest dystrybucja oraz obrót energią elektryczną dla potrzeb podmiotów gospodarczych zlokalizowanych na terenie byłego zakładu „ZM ZAMTAL” oraz na potrzeby własne Ciepłowni.               
                 
                  Z dniem 20 stycznia 2017 roku w miejsce dotychczasowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, to jest Zakładu Energetyki Cieplnej w Końskich samorządowego zakładu budżetowego miasta i gminy Końskie powstał w wyniku przekształcenia nowy podmiot - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działający w oparciu o odrębne przepisy – przepisy kodeksu spółek handlowych. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000659657. Majątek likwidowanego zakładu budżetowego ZEC w Końskich stał się kapitałem zakładowym nowo powstałej spółki prawa handlowego. Wszelkie prawa i obowiązki dotychczasowego zakładu budżetowego – ZEC w Końskich – przeszły na Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. PEC w Końskich zatrudnia 58 pracowników (stan na dzień 31-12-2018r.); prezesem przedsiębiorstwa jest mgr inż. Tomasz Szatkowski.
                

                  Działalności gospodarcze prowadzone są w oparciu o wydane koncesje:
                                    a)    Dla ciepła            
                                           - koncesja na wytwarzanie ciepła,            
                                           - koncesja na przesyłanie i dystrybucję ciepła.    
    
                                    b)    Dla energii elektrycznej            
                                           - koncesja na obrót energią elektryczną,            
                                           - koncesja na dystrybucję energii elektrycznej.
   
                Zakład posiada 4 źródła wytwarzania ciepła. Podstawowym źródłem pracującym tylko w okresie grzewczym, jest ciepłownia węglowa, zlokalizowana przy ul. Odlewniczej 5. Pracuje ona w oparciu o dwa kotły wodne WR-15 i WLM - 25 o łącznej mocy zainstalowanej 38MW przy mocy zamówionej ok. 18,18 MW. Zaspokaja ona około 85 % ogólnego zapotrzebowania na ciepło. Pozostała ilość jest wytwarzana przez 3 kotłownie gazowe.

  Dane Przedsiębiorstwa

  Adres: ul. Armii Krajowej 5, 26-200 Końskie
  KRS: 0000659657
  NIP: PL6581985063
  REGON: 366382707
  BDO: 000122099
  Kapitał zakładowy: 6 891 150 PLN
  Konto: 21 1240 4416 1111 0000 4955 7530
  email: zec.konskie@pro.onet.pl
  strona internetowa: www.zec-konskie.pl
  tel: 0(*)41 375-47-00; 0(*)41 375-47-10

  Aktualne sprawozdanie finansowe z działalności.


  pobierz sprawozdanie z załącznikami: link tutaj
  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.