Aktualności

   25 marca 2019r . W Centrum Informatyki AGH w Krakowie odbyło się I Forum energetyki Rozproszonej. Organizatorami wydarzenia są członkowie konsorcjum realizującego projekt

  „Rozwój energetyki rozproszonej w klastrach energii (KlastER)” – Akademia Górniczo-Hutnicza, Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych. Projekt KlastER jest realizowany na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG.

  W Forum uczestniczyli m. in. p. Premier Jarosław Gowin, p. Minister Jadwiga Emilewicz, p. Wiceminister Grzegorz Tobiszewski, parlamentarzyści, naukowcy, przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych, samorządowcy.

  Wśród celów projektu znajdują się m.in. wypracowanie strategii rozwoju klastrów energii w Polsce, utworzenie Sieci Kompetencji dla Energetyki Rozproszonej jako szerokiej platformy współpracy wszystkich interesariuszy, wypracowanie i wdrożenie rozwiązań wspierających zarządzanie w klastrach referencyjnych, a także działalność popularyzatorska i edukacyjna. Przedmiotem debaty w ramach Forum były perspektywy i uwarunkowania rozwoju energetyki rozproszonej w Polsce zarówno na poziomie strategicznym, jak i praktycznym. Przedstawiciele klastrów energii i wiodący eksperci będą identyfikować bariery rozwoju oraz szanse ich przełamania w celu obniżania kosztów energii, zwiększania bezpieczeństwa energetycznego, pobudzania lokalnej przedsiębiorczości oraz poprawy stanu środowiska.
  Linki do serwisu CIRE na temat Forum w Krakowie-  https://www.cire.pl/item,178075,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33924 ,https://www.cire.pl/item,178069,1.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter&utm_medium=link&apu=33924 ,
  kolejny  link do strony na temat Forum http://gramwzielone.pl/trendy/100395/banki-maja-napedzic-rewolucje-prosumencka

  12 luty 2019- "Warto korzystać z dobrych praktyk" -pod takim takim tytułem Krzysztof Obratański -Burmistrz Miasta i Gminy Końskie , lider Koneckiego Klastra Energetycznego przedstawił prezentację klastra na wspólnym posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Posiedzenie odbyło się w Kieleckim Parku Technologicznym przy ul.Olszewskiego 6.  W obradach uczestniczył Prezydent Kielc.

  12 grudzień 2018. PEC w Końskich na COP 24 w Katowicach. Przedstawiciel przedsiebiorstwa uczestniczył w konferencji zorganizowanej w ramach szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach przez Polską Izbę Ekologii. Szczegóły wraz z prezentacjami prelegentów w linku:  http://www.pie.pl/konferencja-pie.html

  05 grudnia 2018- prezentacja Koneckiego Klastra Energetycznego na konferencji zorganizowanej przez WFOŚiGW w Kielcach pn. „Nowoczesna,  Energooszczędna Gmina – możliwości rozwoju dzięki projektowi Doradztwa Energetycznego”  (prezentacja) (zdjęcia)

  14.czerwca 2018 – Seminarium "Klastry Energii: rynek i technologia" - https://cbepolska.pl/pl/klastry-energii.html

  9 maja 2018 – uzyskanie Certyfikatu Pilotażowego Klastra Energii  (zobacz tutaj) 

  28 marca 2018 - prezentacja Koneckiego Klastra Energetycznego w ramach konferencji pn. „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii oraz finansowanie inwestycji w ramach klastra” organizowanej przez WFOŚiGW w Łodzi

  28 luty 2018 r. – prezentacja Koneckiego Klastra Energetycznego w ramach konferencji „Walka ze smogiem - wyzwaniem dla nas wszystkich”” – organizowanej przez WFOŚiGW w Kielcach na targach ENEX/ENEX Nowa Energia 2018 

  13 października 2017 r. – złożenie w Ministerstwie Energii dokumentów aplikacyjnych do  I Konkursu na Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.