Informacja o OSDn

    Aktualne komunikaty

    Informacja o sprzedawcy zobowiązanym

    Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. jako OSDn, informuje, że na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego, decyzją Prezesa URE znak DZO.WKP.492.40.99.2017.JJ z dnia 13.10.2017 sprzedawcą zobowiązanym z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowieul. 8-go Marca 635-959 Rzeszów

    Decyzja Prezesa URE

    © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.