Aktualności

   

   

   

   

  Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Spółka z o.o. ogłasza dwuetapowy przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Końskie, oddanej w użytkowanie wieczyste na rzecz PEC w Końskich. Po wpłynięciu ofert, w przypadku gdy wpłyną dwie lub więcej ważne oferty – przeprowadzony zostanie przetarg ustny (II etap) w zakresie wysokości czynszu dzierżawnego ograniczony  do oferentów, których oferty zostały złożone pisemnie w celu wyłonienia Dzierżawcy z najkorzystniejszą ofertą. Termin składania ofert : 20.04.2020

  Szczegóły przetargu zawiera dokument Ogłoszenie-przetarg.pdf  (pobierz)

  Załącznikami do w/w ogłoszenia są:

  1. Opinia sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego mgr. inż. Alicję Nowakowska z dnia 07 kwietnia 2020 r. co do wartości czynszu dzierżawnego na rynku koneckim. (pobierz plik)
  2. Dokumentacja fotograficzna (pobierz plik)
  3. Mapa obrazująca przedmiot dzierżawy (pobierz plik)

   

   

  INFORMACJA

  Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych     

           

  Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Termin drugiego naboru od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania  alokacji środków.  Wdrożenie programu jest i ma być silnym impulsem dla dalszego rozwoju energetyki prosumenckiej i ma  znacząco przyczynić się do spełnienia międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej.

  Link do strony ze szczegółowymi danymi o programie 

   

  Ogłoszenie

   

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 02/09/2019 Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. z dnia 23.09.2019 w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 o treści:

  "W związku z wnioskiem Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa  Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. dotyczącym rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 zarządzam:

  §1. 

  Rozpoczęcie sezonu grzewczego W PEC w Końskich z dniem 25.09.2019r."

   

  Podpisał :

  Prezes Zarządu

  Tomasz Szatkowski

   

   

   

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.