Aktualności

   

   

   

   

  OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich informuje o otwarciu postępowania pod nazwą: 

  "Budowa przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia do zasilania stacji bazowej telefonii komórkowej"

  Przedmiotem zamówienia jest budowa odcinka sieci kablowej 0,4 kV oraz ZKP zasilanego z „Rozdzielni Zmiękczalnia”.  Lokalizacja ZKP  w granicy działki o nr geodezyjnym 957/114 w linii ogrodzenia betonowego terenu PEC w Końskich Sp. z o.o. wzdłuż ulicy Odlewniczej. Szczegółowy zakres prac zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do Umowy.

   

   

   Oferty należy składać elektronicznie za pośrednictwem formularzy wygenerowanych w Platformie Zakupowej Open Nexus.  Oferty nadesłane pocztą papierową nie będą rozpatrywane.

  Wszystkie szczegóły aukcji  elektronicznej oraz pliki do pobrania znajdują się na stronie platformy. Link do strony :  https://platformazakupowa.pl/transakcja/268260

   

   Zakup kompaktowych węzłów cieplnych

                                                                                                                       Pytania i odpowiedzi dotyczące postepowania : 

                                                                                                                         link do pobrania pliku tekstowego tutaj

  Ogłoszenie

   

  Zgodnie z Zarządzeniem nr 02/09/2019 Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. z dnia 23.09.2019 w sprawie rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 o treści:

  "W związku z wnioskiem Koneckiej Spółdzielni Mieszkaniowej i Przedsiębiorstwa  Gospodarki Mieszkaniowej w Końskich Sp. z o.o. dotyczącym rozpoczęcia sezonu grzewczego 2019/2020 zarządzam:

  §1. 

  Rozpoczęcie sezonu grzewczego W PEC w Końskich z dniem 25.09.2019r."

   

  Podpisał :

  Prezes Zarządu

  Tomasz Szatkowski

   

   

   

   

   

  INFORMACJA

  ZMIANA W TARYFIE DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ     

           

  Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak OKA.4211.61(2).2017.351.XV.AZa.Zmd z dnia 11 grudnia 2017, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich sp. z o.o. informuje, że zmianie ulega Taryfa Dystrybucji Energii Elektrycznej w zakresie stawki opłaty OZE.

   Decyzja Prezesa URE

   

   

  INFORMACJA

  O SPRZEDAWCY ZOBOWIĄZANYM

   

             Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o. jako OSDn, informuje, że na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego, decyzją Prezesa URE znak DZO.WKP.492.40.99.2017.JJ z dnia 13.10.2017 sprzedawcą zobowiązanym z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. zostało wyznaczone przedsiębiorstwo energetyczne: PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie ul. 8-go Marca 635-959 Rzeszów

   

  Decyzja Prezesa URE

   

  © 2017 || Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Końskich Sp. z o.o.